PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh
Phó Giám Đốc -

Bà Đào Thanh Tâm
TP. Kinh Doanh - 0983.386.325

BÀ NGUYỄN DIỆU THU
NV Kinh Doanh - 093 2345539

PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

Chỉ xé trắng
Chỉ xé trắng
Chỉ xé Holographic
Chỉ xé Holographic
Chỉ xé in chữ hoặc logo
Chỉ xé in chữ hoặc logo
Màng BOPP thường
Màng BOPP thường
Chỉ xé in màu
Chỉ xé in màu
Màng Holographic
Màng Holographic