PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh
Phó Giám Đốc -

Bà Đào Thanh Tâm
TP. Kinh Doanh - 0983.386.325

BÀ NGUYỄN DIỆU THU
NV Kinh Doanh - 093 2345539

Chia sẻ lên:
Màng Holographic

Màng Holographic

Mô tả chi tiết
http://ttechgroup.com.vn/img_products/928/holo.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng BOPP thường
Màng BOPP thường
Màng Holographic
Màng Holographic